20.01.2017, disk feil har medfört en del servere ikke fungerer, jobber med å få igang alle systemer. forventer å få det klart i löpet av i dag.

23.01.2017, fleste feil fra den 20.01 er nå i orden, men e-post serverens index er satt tilbake til den 19.01.2017 så leste og uleste epost markeringer vil rote til seg noe.

Alle tjenester er i normal drift.