Norpex AS er selskapet vi opprettet i 2010 for å samle flere tjenester under ett.

Norplex AS er en direkte etterfølger av privat firmaet Erik Swiboda ( 954467392 ) som også pr dags dato er vårt firma i forhold til registreringer i Norid.

I samband med driftsstopp i www.securehosting.no i 2010, viderefører vi i henhold til avtale om overtakelse, driften av disse kundeforholdene. Kunder knyttet til www.plexcom.no, driftes etter avtale om overtakelse med tidligere driver, av Norplex AS.

Vi oppererer primert i Norge, men vår serverpark er trygt plassert i spesielt tilpassede lokaler  søndre Finland.

Ut over hostingtjenester leverer vi IT-drift støtte og programeringstjenester. Vi kan skreddersy løsninger for din bedrift.